Thành tiền: 0
1. CPU - Bộ vi xử lý
2. RAM - Bộ nhớ trong
3. Ổ cứng SSD
4. Ổ cứng HDD
5. VGA - Card Màn Hình
6. Case - Vỏ máy tính
7. PSU - Nguồn máy tính
Find Components

Main Menu